Welkom bij la Colino

Privacybeleid

                        Privacybeleid.

Inleiding.
In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap betekend bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.
Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met ons, la Colino.

Vertrouwelijkheid.
Wij zijn VOF de Vries-Blok werkend onder de naam la Colino.
Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke sfeer maximaal beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn en de gegevens zullen niet anders gebruikt worden dan voor de doelen waar u ze voor heeft opgegeven. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Relaties en klanten.
Wij bewaren persoonsgegevens van onze relaties en klanten zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wijn interne richtlijnen.

Sociale Media
Als u deelneemt aan sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en enigerlei lidmaatschap verwerken wij niet.

Veiligheid.
Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen kunnen zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, evenals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken voor en door derden.
Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid.
Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

a)              Inzake in door ons van u vastgelegde gegevens;

b)              Correctie of verwijdering;

c)              Bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij la Colino, Dalipassage 29, 7811 DB Emmen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.